Filip Hajný

Multilingual, or Just Schizophrenic?

14 years and 5 months · lingua · english · ¿#@%‼?

And among His Signs is the creation of the heavens and the earth, and the variations in your languages and your colours: verily in that are Signs for those who know. (Qu’ran, 30:22, Yusuf Ali’s translation)

Jsou potěšitelní vůbec potřební?

14 years and 5 months · lingua · czech · ¿#@%‼?

Nejsem jazykový purista a nevadí mi, když se mluví nespisovně a dělají se chyby. Vadí mi, když se široké míře znásilňuje původně logická a odvoditelná funkce některých jazykových prvků.

Oslovujeme, voláme

14 years and 5 months · lingua · czech · ¿#@%‼?

A naučil Adama jména všechna, potom je předvedl andělům a řekl: “Sdělte mi jména těchto, jste-li pravdomluvní!” (Korán, 2:31, Hrbkův překlad)

© 2004 Filip Hajný, powered by Textpattern a Joyent