Filip Hajný

Střet s daností

15 years and 2 months · ego · czech

Naše schopnost konstruovat vlastní projekty žitého světa je děsivá. Stát se divákem zhroucení takové stavby má katharaktický účinek. Ale vždycky to někdo odnese.

Stupeň dokončen!

15 years and 4 months · ego · czech

Na jaře je příroda v očekávání rozpuku a život, jenž přes zimu odpočíval převážně vleže, podléhá netrpělivému pnutí ve snaze rozbít křehkou skořepinu a vydrat se na povrch zdání.

Filosofie a islám

15 years and 5 months · philosophia · czech

V Pákistánu vydali český překlad anglické knihy již nežijícího Inda, který vystudoval v Evropě a převážně psal urdsky a persky. Nemožné?

Studium ad infinitum

15 years and 7 months · ego · czech

Nalézám se v nesnadné úloze věčného studenta, jenž příliš dlouho zahálel a tratil čas na slepých stezkách, než konečně našel cestu, po níž lze kráčet. A k tomu pár obecných postřehů...

© 2004 Filip Hajný, powered by Textpattern a Joyent